UG i, UG i+

Sistem sa povećanom sposobnošću termičke izolacije namenjen za projektovanje kliznih ili podizno-kliznih konstrukcija. Zahvaljujući svojim parametrima sistem Ultraglide omogućava projektovanje konstrukcija vrlo velikih dimenzija kliznih krila: maksimalne dimenzije konstrukcije koje je moguće izraditi u ovom sistemu su: visina krila Hs=3300 mm i širina krila Bs=3200 mm.
Sistem Ultraglide omogućava konstruisanje velikih, a istovremeno i stabilnih prozora i kliznih vrata sa maksimalnom masom krila koja iznosi: 250 kg za kliznu varijantu i 400 kg za podizno-kliznu varijantu. Građa konstrukcije: okvir: sistem sa 3, 5 i 7 komora, tipovi ostakljivanja - dvoslojna i troslojna stakla.
Moguće su kombinacije sa dva, tri i četiri elementa na bazi sistema sa dve šine.
Sistem je prilagođen najnovijim zahtevima u pogledu termičke izolacije: u ovom sistemu se primjenjuju: termička pregrada širine 22 mm i 28 mm, obogaćena dodatkom staklenog vlakna, termički ulošci i ulošci pod staklo koji poboljšavaju termičku izolaciju preseka. Sistem omogućava konstruisanje velikih zastakljenja što obezbeđuje odlično dodatno osvetljenje enterijera i olakšava njihovo uređenje, istovremeno zadržava stabilnost, funkcionalnost i laku konstrukciju.
Široki izbor boja – paleta RAL, strukturne boje, boje koje imitiraju drvo Aliplast Wood Colour Effect, anoda, bikolor. Paletu boja pogledajte ovdje.

Monorail

Klizni i podizno-klizni sistem. Maksimalna masa krila: 400 kg. Okvir sa jednom šinom.
Moguće kombinacije konstrukcije: sa 2 elementa (krilo +fix), sa 3 elementa (krilo + fix + krilo), sa 4 – elementa (2 krila+ 2 x fix).
Mogućnost zastakljivanja spolja, zahvaljujući čemu postoji mogućnost primjene ispuna velikih dimenzija, velike mase.
Postoji mogućnost montaže sistema Flyscreen (Flyscreen sistem mreža protiv insekata).

UG varijanta sa uglom 90°

Ultraglide se odlikuje ne samo funkcionalnošću, ali takođe nudi ekonomična i estetska arhitektonska rešenja. UG rešenje sa uglom – rešenje za velika ugaona zastakljenja.
Sistem je idealan za poslovne i privatne konstrukcije koje zahtjevaju otvorene prostore: ugradnja na terasi, verandi, u bašti, u zimskoj bašti, otvarajući vrata, pomerjate stub koji spaja krila, zahvaljujući čemu se otvara  celi ugao prostora, bez konstrukcijskog stubi koji odvaja prostor. Kod manjih zastakljenja ugaoni pokretni stub povećava otvor ulaza, što znatno olakšava mogućnosti kretanja. Maksimalna masa krila 400 kg.
Najmanji pokretni stub trenutno dostupan na tržištu (168,5mm x 168,5mm).
Okvir sa dve i tri šine. Moguće kombinacije konstrukcije: 4,6,12 elemenata.
Široki izbor boja – paleta RAL, strukturne boje, boje koje imitiraju drvo Aliplast Wood Colour Effect, anoda, bikolor.

UG varijanta niski prag

Moderna konstrukcija i primena podizno-kliznih okova sistema UG sa niskim pragom obezbeđuje komforno korištenje, povećanje vrednosti koje se odnose na korištenje, elegantni dizajn.
Model sa spuštenim pragom predstavlja rješenje koje poboljšava pristup zgradama za osobe sa posebnim potrebama – opcija niskog praga sprečava neravnost na mestu kontakta vrata - pod i omogućava izjednačenje nivoa praga i poda.
Maksimalna masa krila 400 kg. Moguće kombinacije konstrukcije: sa 2,4 elementa na bazi okvira sa dve šine.
Postoji mogućnost montaže sistema Flyscreen (Flyscreen sistem mreža protiv insekata).

UG i+

UG MONORAIL

Sistem Koeficijent toplotne provodljivosti Otpornost na udar vjetra Otpornost na vodu Dimenzije / Debljina ispune
UG od Uf 1,45 W/m2K Klasa C3 (1200 Pa) 7A (300 Pa) 153 - 239 mm / 67 mm / 14 - 52
UG i+ od Uf 1,13 W/m2K Klasa C3 (1200 Pa) 7A (300 Pa) 153 - 239 mm / 67 mm / 14 - 52
UG LOW TRESHOLD od Uf 1,45 W/m2K Klasa C3 (1200 Pa) 7A (300 Pa) 153 - 239 mm / 67 mm / 14 - 52
UG MONORAIL od Uf 1,45 W/m2K Klasa C3 (1200 Pa) 7A (300 Pa) 176 mm / 67 mm / 14 - 52
UG 90° od Uf 1,45 W/m2K Klasa C3 (1200 Pa) 7A (300 Pa) 153 - 239 mm / 67 mm / 14 - 52

Clever technology for clever life