Noseći element konstrukcije unutra (ispod ispune), krovne grede dubine 105mm ili 125mm.
Krovne grede i spoljašnje lajsne za maskiranje u soft verzijama (zaobljene) sa izraženim pravougaonim oblicima raznovrsnost oblika oluka, mogućnost postavljanja mreže na oluke - protiv prljanja.
Dostupne su sistemske ispusne cevi moguće za ugradnju.
Postoji mogućnost ojačanja krovnih greda i olučnih greda aluminijumskim ili čeličnim profilima.

Karakteristike:
PSistem Aliver 2000+ je prilagođen ispunama od multi chamber polikarbonata, kao i od višeslojnog stakla (jednostruko staklo, višeslojno staklo sa jednom komorom, sa dve komore)
U sistemu postoji zglobna veza u olučnoj gredi i gredi krovnog vezača, sistemske zatege, spojnice oluka, ispusnih cevi
Aliver 2000+ ispunjava zahteve koji se odnose na termičku izolaciju profila, nepropusnost na kišnu vodu i vazduh, a takođe garantuje odgovarajuću ventilaciju uz primenu odgovarajućih uređaja za ventilaciju nezavisno od vremenskih prilika

Tehnički detalji

Tehnički detalji

Clever technology for clever life

Icons made by Freepik, Scoot De Jonge, Smashicons from www.flaticon.com.