Sistem krovova bez termičke izolacije.
System Terassendach je prilagođen ispunama od multi chamber polikarbonata, kao i od jednostrukog stakla i stakla sa jednom komorom.

Dostupne opcije sistema:
- nadstrešnica sa nosećom gredom spolja
- četvorovodni krov sa raznim vrstama noseće grede koja se fiksira spolja
- dvovodni krov sa spoljašnjom gredom
- krov sa uvalnim olucima i spoljašnjom gredom

Karakteristike:
- raspon između dve grede do 600 cm
- dubina noseće grede do 600 cm* ako se uzme u obzir VSG 10mm i raspon između greda od 80 cm, opterećenje snegom 85kg/m2, koeficijent savijanja L/200
- noseća konstrukcija sa raznim rješenjima oluka
- postoji mogućnost ugradnje zaštita od sunca na bočne grede konstrukcije
- veliki izbor rešenja oluka
- ugao krova između 5 i 25 stepeni
- postoji mogućnost ugradnje rasvete pomoću stezaljki
- brza prefabrikacija

Opcija sa lajsnama

Fleksibilni dihtung

Clever technology for clever life

Icons made by Freepik, Scoot De Jonge, Smashicons from www.flaticon.com.