MC PASSIVE +

Sistem kontinualne staklene fasade sa horizontalnim i vertikalnim nosećim profilima koristi se za moderno dizajniranje prostih i složenih zid-zavesa koje obezbjeđuju najviše termičke karakteristike.
Vidljiva širina horizontala i vertikala je 55mm.
MC Passive+ nudi ista konstruktivna rješenja a poboljšane termičke karakteristike kao i sistem MC Wall. Širok spektar dekorativnih završnih elemenata omogućava postizanje različitih vizuelnih efekata staklenih fasada.

Poboljšane termalne karakteristike su rezultat integrisanja inovativnih izolacionih materijala koji obezbjeđuju odličan termički koeficijent - Uf kreće od 0,61W/m2K. MC Passive+ nudi jedan od najviših tehničkih parametara u okviru aluminijumskih fasadnih sistema dostupnih na tržištu kako bi odgovorili na sve zahteve u vezi sa uštedom energije i gradnjom pasivnih zgrada.
Širok spektar horizontalnih i vertikalnih profila zadovoljava sve statičke zateve.

Sistem Materijal Vertikalna dubina Horizontalna dubina Opseg ostakljivanja
MC PASSIVE + Aluminijum 10 - 326 mm od 10 - 294 mm od 4 - 59 mm

Clever technology for clever life