Star

Prestižni aluminijumski sistem za projektovanje prozora i vrata kod kojih je potrebno postići vrlo dobru termičku izolaciju. Star sistem sadrži termičku pregradu od 45 mm, izgrađenu od otpornih materijala, koja čini sigurnu barijeru koja štiti od gubitka toplote.
Ovaj sistem modernog dizajna poseduje isti tip izolacionog uloška u ramu i krilu što obezbeđuje kontinuitet zaštite od gubitka toplote na celoj konstrukciji.

Star je inovativni sistem koji uvodi novi standard preklopa profila i stakla - povećana dubina poboljšava termička i konstrukcijska svojstva sistema.Novi sistem odvođenja vode iz konstrukcije - nema vidljivih elemenata za maskiranje otvora za odvođenje vode. Sistem ima i mogućnost zastakljivanja spolja.

Star sistem se preporučuje kod niskoenergetskih zgrada i zgrada na kojima se vrši termička modernizacija, ali i kod standardnih objekata.

Velika paleta boja dostupna - RAL, strukturne boje, imitacija drveta, eloksaža, dvobojni profili.

GT

PD

Sistem Koeficijent toplotne provodljivosti Otpornost na udar vjetra Otpornost na vodu Dimenzije / Debljina ispune
GT profil za vrata od Uf 1,21 W/m2K Klasa C5 Klasa E1350 90 mm / 99 mm / 14 - 72 mm
PD profil za vrata od Uf 0,73 W/m2K Klasa E2400 Klasa 7A (300 Pa) 90 mm / 99 mm / 22 - 83 mm

Clever technology for clever life